Verslag: Leer een instrument bespelen in één dag

Ruim 3.000 flyers waren er rondgebracht in Medemblik. En we hadden geen idee of en hoe het initiatief zou aanslaan. Vooraf hadden we al gezegd dat we tussen de 5 en de 10 reacties zouden verwachten. Het werden er 23 waarvan uiteindelijk ook 20 daadwerkelijk meegedaan hebben. Een verbluffend resultaat!

Nadat alle instrumenten van zolder waren gehaald en gekeken was of ze het nog deden, én nadat de inkopen voor de lunch waren gedaan, kon de grote dag beginnen. Op zaterdag 3 juni om 09.30 u verzamelden zich 15 leden van Harmonie Crescendo zich om onder leiding van onze dirigent Niels Ket alle deelnemers gedurende de dag wegwijs te maken, te assisteren en te begeleiden. Bij binnenkomst kreeg elke deelnemer een sticker met naam en gekozen instrument en met zo’n zelfde sticker gewapend kon ieder zich melden bij de tafels waar alle instrumenten waren uitgestald. Al tijdens de koffie en thee werden de eerste blaasoefeningen gedaan. Tegen 10.30 u werden de deelnemers welkom geheten door Niels en kreeg iedereen eerst instructie over het in- en uit elkaar halen van het instrument. Nadat iedereen een plekje had gevonden op de stoelen in orkestopstelling deed Alex ter Haar nog enkele huishoudelijke mededelingen en werd iedereen een gezellige dag toegewenst. ’s Ochtends werd gezamenlijk geoefend met het blazen van een toon en van een rijtje tonen van verschillende lengte Ook werd een ritmische klapoefening gedaan die zelfs voor Crescendo-leden soms even pittig was! Na de uitstekende lunch die door het mooie weer op het terras kon worden genuttigd werden de deelnemers gedeeld in hout- en koperinstrumenten en werd verdeeld over 3 zalen geoefend op een klein melodietje (Mary had a little Lamb) en werden er 3 liedjes ingestudeerd waarbij in afwisseling met het orkest een soort ‘vraag-antwoord’ gespeeld moest worden. Om 14.30u werd de zaal klaargemaakt voor de ontvangst van het publiek. Na een dag hard werken waarin veel resultaat is bereikt door de deelnemers kon er een show worden gegeven van wat je in één dag kunt bereiken op het instrument. Tussen door heeft Crescendo het stuk Interludium gespeeld dat ook op het aanstaande jaarconcert (24 juni, 20.00 u) te horen zal zijn.

Om 15.00 werd de dag afgesloten door Alex die nog even uitlegde dat er voor hen die dat leuk vinden 3 vervolg opties zijn: via de Muziekunie (proef)lessen volgen; op woensdagavond een ½ uur vóór de Crescendo repetitie een wekelijkse repetitie (en thuis studeren natuurlijk!) of eind 2023/begin 2024 het Nij Talint Orkest oppakken dat samen met enkele omliggende verenigingen zal worden gestart en waarbij je in 10 weken tijd via wekelijkse repetities én via video instructiefilmpjes wat meer ervaring op kunt doen op het instrument en het samen muziek maken. Daarna was het tijd om alle instrumenten weer netjes op te ruimen met hulp van de Crescendoleden.

We kunnen met elkaar terugkijken op een zeer geslaagde dag!

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Hervormd Weeshuis

Adres

Harmonie Crescendo Medemblik
E-mail: info@crescendomedemblik.nl

Repetitie locatie:
Het Sint Pieter
Ridderstraat 9
1671 CS Medemblik
Repetitieavond:
Woensdag van 19.30 tot 21.30 uur